dimecres, 4 de novembre de 2009

Regles de comunicació no verbal

Si la comunicació verbal fa referència a allò que diem, la no verbal es refereix a com ho diem i com actuem. Tan important és el que es diu com el que no es diu, però es deixa veure. La comunicació no verbal proporciona a l'entrevistador tanta informació o més que la que el candidat manifesta.

Davant una incongruència entre el missatge verbal i el no verbal, ens inclinem sempre a creure el no verbal, perquè és més difícil de simular.

Oferim algunes idees sobre els possibles significats que es poden atribuir a les vostres conductes:

Manera de vestir:Cal portar la roba adequada al lloc de treball al qual s'opta. No és el mateix el vestit que la persona candidata ha de portar per ocupar un lloc de treball de dependent/a en una botiga d'alta costura, que el que ha de portar de dependent/a en una botiga del mercat. Però no sols cal que la roba sigui l'adient, cal que estigui neta i que no hi hagi estrips.

Higiène: Té molta importància la referida als cabells i a les mans, sense oblidar el tema de les olors corporals. Una higiene descuidada és més fàcilment identificable que una higiene cuidada en excés.

Donar la mà: La forma de donar la mà predisposa l'actitud de l'entrevistador; cal evitar donar la mà de forma fluixa, ja que denota manca d'energia i falta de decisió. Una mà humida provoca una sensació desagradable en l'altra persona.

Expressió facial: L'expressió de la cara indica el nostre estat d'ànim, els nostres sentiments, per tant, cal que la nostra expressió concordi amb el missatge que estem donant.

Somriure: El somriure en moments concrets de l'entrevista és important, ja que significa obertura dels canals de comunicació. També, el somriure de vegades pot comunicar una imatge de persona agradable.

Contacte visual: Mirar a la cara de la persona amb la qual s'està parlant és el millor procediment per mostrar sinceritat.

Postura corporal: Cal seure de manera correcta, ni recolzat enrere (pot demostrar desinterès) ni molt incorporat cap endavant (pot demostrar nerviosisme i intranquil·litat).

Gesticulació de les mans: Durant la conversa és correcte que recolzem les nostres explicacions amb els gestos de les mans, però, en cap cas, aquesta gesticulació ha de ser excessiva.

Manies o tics: Cal evitar moviments que s'acostumen a fer quan s'està nerviós, gratar-se el nas, tocar-se els cabells, picar amb els dits sobre la taula... aquests moviments denoten nerviosisme i inseguretat, falta de control..

Menjar xiclet: En cap cas entrarem a una entrevista menjant xiclet.
Puntualitat: A una entrevista de selecció sempre és necessari arribar amb antelació suficient per a tranquil·litzar-nos abans d'iniciar-la.

Mòbil: Abans d'entrar a l'entrevista, cal apagar el mòbil per evitar interrupcions inoportunes.

Cap comentari:

Publica un comentari